Bố chồng húp lồn cô con dâu sung sướng cả đêm bản thân anh ấy. Bây giờ anh ấy thực sự đang ngồi trước bàn, nghiêm túc đọc. Khi anh ấy đến chỗ ngồi và ngồi xuống, Zhang Bing ngừng đọc buổi sáng và cười nói với anh ấy Xiao Zhi, bạn đã đến rồi Ừ Từ khi biết mẹ mình sắp lấy Trương Băng, Tiêu Chỉ trở nên lạnh nhạt với anh hơn rất nhiều. Zhang Bing làm sao có thể không cảm thấy, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta đã ngủ với mẹ mình và muốn lấy mẹ mình, vì vậy anh ta luôn cảm thấy có lỗi trong lòng, vì vậy mỗi lần Xiao Zhi chế nhạo anh ta, anh ta đều ở trong bụng. và tôi vẫn phải nói chuyện với anh ấy với nụ cười trên môi.