Nó là 1 siêu phẩm sex khát tình của diễn viên vú căng tròn Huang luôn lo lắng về kinh doanh vấn đề Nếu không, sếp lo ở đâu Nhiều người trong công ty đã bối rối về Huang Kun. Ke Zhishen sau đó phát hiện ra rằng có một lý do cho vụ việc, và Huang Kun sẽ bị chuyển đi Công ty Qifeng sẽ thay đổi người đứng đầu Hắn cũng thoáng thất thố, mấy ngày làm sao có thể thay đổi Là sự cạnh tranh thị trường quá khốc liệt Bối rối. Ke Zhishen không hiểu rằng khi đội không đoàn kết, hai bên xung đột sẽ bị thuyên chuyển đi là thông lệ, vì vậy khi Ni Kui tiến lên, sẽ có người cho gió cuốn theo sau anh t uang Kun cũng sẽ bị thuyên chuyển xa.